Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Enervek Hellas Ltd (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “Enervek ” ή “recharge.gr”) θεωρεί ως πρώτιστο καθήκον τον σεβασμό προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε το δικαίωμα σας στην ιδιωτικότητα και θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής “ιστοσελίδα”) ή τη χρήση των υπηρεσιών της Enervek συλλέγεται και χρησιμοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είμαστε σαφείς και διαφανείς όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τα εξής:

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγονται
 2. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα
 3. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα
 4. Πώς διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες
 5. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα
 6. Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα
 7. Τρόπος αναθεώρησης, ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
 8. Συνθήκες τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η πολιτική καλύπτει όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, τους ενδεχόμενος χρήστες και τους προηγούμενους χρήστες (“χρήστες”) όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα και τις πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της Enervek συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, του εξοπλισμού πλατφόρμας και λογισμικού, της παρούσας ιστοσελίδας και άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων, δραστηριοτήτων προώθησης, προετοιμασιών προσφορών, παράδοσης, εγκατάστασης, διαμόρφωσης, λειτουργίας, συντήρησης του εξοπλισμού, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λογισμικού, εξοπλισμού πλατφόρμας και την παροχή των υπηρεσιών.

Η Enervek αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων που εμπίπτουν στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

1. Τι είδους δεδομένα συλλέγονται
Η Enervek μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:
a. Τα “Δεδομένα επισκεπτών” αφορούν δεδομένα όπως IP διεύθυνση, τύπο προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, τύπο συσκευής, IMEI, MAC address, WIFI και στοιχεία φορέα και άλλες παρόμοιες τεχνικές πληροφορίες που συνήθως λαμβάνονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου όπου κάνατε κλικ, μετακινηθήκατε και κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα, τις ιστοσελίδες οι οποίοι οδηγούν στην ιστοσελίδα, πληροφορίες σχετικά με το εάν έχετε λάβει, ανοίξει ή έχετε κάνει κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει σταλεί.
b. “Προσωπικές Πληροφορίες” αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ID, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής, στοιχεία ιδιόκτητου χώρου ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, πληρωμής ή / και στοιχεία ιδιόκτητου χώρου.
c. Τα “τεχνικά δεδομένα” αφορούν δεδομένα όπως: σχέδια, διαγράμματα ή / και προδιαγραφές σχετικά με την υποδομή ακινήτων και υποδομών όπως ηλεκτρολογικές πίνακες, καλωδιώσεις, σωληνώσεις, διακόπτες, μετρητές / στοιχεία και ενδείξεις μετρητών, και άλλα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον χώρο παροχής υπηρεσιών (όπου οι υπηρεσίες παρέχονται ή προτίθενται να εκτελεστούν).
d. Τα “Δεδομένα Πλατφόρμας” αφορούν τα δεδομένα όπως στοιχεία χρήσης, μετρήσεις, σήματα, ρυθμίσεις συναγερμών / ειδοποιήσεων ή άλλες πληροφορίες που εισάγονται, δημιουργούνται ή καταγράφονται χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα, λογισμικό, εξοπλισμό που παρέχεται από την Enervek ή αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες.

2. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα
Η Enervek μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων:
a. Τα δεδομένα επισκεπτών μπορούν να συλλέγονται μέσω της χρήσης ιστοσελίδας και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά, τα cookies, web beacons και άλλα εργαλεία ανάλυσης.
b. Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται μέσω: ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λογισμικού, φόρμες επικοινωνίας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση e-shop, chat, φόρουμ και αλληλεπιδράσεις μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εγγραφές στις λίστες αλληλογραφίας, συμμετοχή σε ερωτηματολόγια και έρευνες, τηλεφωνικές συνομιλίες, συναντήσεις ή μέσω τρίτων με τη συγκατάθεση του χρήστη.
c. Τα τεχνικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται μέσω της ρύθμισης και της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λογισμικού, ηλεκτρονικών εντύπων και ερευνών, ερωτηματολογίων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών συνομιλιών, συναντήσεων, ερευνών του ιδιόκτητου χώρου, σχεδίων ιδιόκτητου χώρου, διαγραμμάτων ή / και οποιωνδήποτε άλλων προδιαγραφών που παρέχονται από τον χρήστη ή μέσω τρίτων με τη συγκατάθεση του χρήστη.
d. Τα δεδομένα πλατφόρμας παράγονται μέσω της χρήσης της online πλατφόρμας ή σχετικού λογισμικού, είτε ψηφιακά είτε εισάγονται από των χρήστη/χειριστή.

3. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
Ο Enervek χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
a. Διάγνωση προβλημάτων, έλεγχος, έρευνα και ανάλυση για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Enervek, καθώς και την προώθηση επιπρόσθετων υπηρεσιών και προϊόντων.
b. Επεξεργασία πληρωμών, έκδοση τιμολογίων, άλλες πράξεις χρέωσης, καθώς και ανίχνευση και / ή πρόληψη της απάτης.
c. Ενέργειες για την επιβολή αυτής της πολιτικής απορρήτου και των όρων και προϋποθέσεων για τις υπηρεσίες της Enervek.
d. Να αποτραπεί η απάτη ή επικείμενη ζημιά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και των υπηρεσιών της Enervek.
Τα δεδομένα πλατφόρμας χωρίς προσωπικούς προσδιοριστές (χωρίς άμεση σύνδεση με φυσικό πρόσωπο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για datamining και για άλλους αναλυτικούς σκοπούς για τα ακόλουθα:
a. Βελτίωση και ενίσχυση της πλατφόρμας, τεχνολογίας, λογισμικού ή υπηρεσίας που προσφέρεται από την Enervek ή τρίτους εταίρους ή σε περίπτωση ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.
b. Στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών που διαχειρίζονται τρίτοι εταίροι.

4. Πώς διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες
Με στόχο την άσκηση της δραστηριότητας της και την εκτέλεση των υπηρεσιών της, η Enervek μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτες εταιρίες όπως:
a. Θυγατρικές, μητρικές της Enervek.
b. Επαγγελματικοί συνέταιροι, όπως οι συνεργάτες που χειρίζονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα, χειριστές λογισμικού, επεξεργαστές πληρωμών, email services εταιρίες, εταιρείες διανομής, εγκαταστάτες, και άλλοι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών. Αυτοί είναι υπεργολάβοι για τα επιλεκτικά προσωπικά δεδομένα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα πελατών εκ’ μέρος της Enervek και των υπηρεσιών της. Η Enervek επιβάλλει τους όρους προστασίας δεδομένων σε κάθε υπεργολάβο σχετικά με την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
c. Όταν απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή / και τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία.
d. Να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις, όπως δικαστικές αποφάσεις, κλήσεις και άλλα νόμιμα αιτήματα των δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου.
e. Όταν απαιτείται να ανταποκρίνεται ή να αποτρέπει την απάτη.
f. Όταν απαιτείται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ασφάλεια της Enervek, καθώς και τρίτων εταίρων, δικτύων και του κοινού.
g. Στο πλαίσιο οποιασδήποτε συγχώνευσης ή εξαγοράς της Enervek ή της μητρικής εταιρείας, πώλησης μιας επιχειρησιακής μονάδας ή εάν το σύνολο ή το σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων αποκτάται από άλλη εταιρεία, τα δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν στην αποκτώσα εταιρεία.
Παρά τους όρους που ορίζονται στην “Παράγραφο 3”, η έκταση στην οποία η Enervek παρέχει δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς, επιτρέπεται στον τρίτο να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες μόνο για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στην Enervek και όχι για δικούς τους σκοπούς. Η Enervek και οι συνέταιροί της μπορούν να δημοσιεύουν και / ή να δημοσιοποιούν γενικές συγκεντρωτικές και μη προσδιοριζόμενες πληροφορίες (π.χ. στατιστικά δεδομένα) χωρίς Προσωπικούς Προσδιοριστές (χωρίς άμεση σύνδεση με φυσικά πρόσωπα) σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών τους.

5. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα
Η Enervek λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
a. Τακτικές εσωτερικές αναθεωρήσεις των πρακτικών συλλογής δεδομένων μας.
b. Μέτρα φυσικής ασφάλειας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα όπου αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες.
c. Ανωνυμοποίηση. Διαγράφοντας τα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να μην είναι ή να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμος.
d. Ψευδονοποίηση. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε χρήστη χωρίς τη χρήση πρόσθετων δεδομένων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους.

Κανένας τρόπος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια του, ωστόσο αναλαμβάνουμε να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε παραβιάσεις εντός 72 ωρών από την ανακάλυψή τους.

6. Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα
Η Enervek αποθηκεύει δεδομένα στους εσωτερικούς servers, καθώς και σε εκείνους που λειτουργούν από τρίτους συνεργάτες και φορείς παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων, οι διαχειριστές των οποίων ενδέχεται να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Η μεταφορά, η αποθήκευση και η χρήση οποιωνδήποτε δεδομένων της Enervek συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όταν το απαιτεί ο νόμος ή ζητηθεί από τον ίδιο/χρήστη, θα τα διαγράψουμε με ασφαλή τρόπο.

7. Τρόπος αναθεώρησης, ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα αναθεώρησης, πρόσβασης, τροποποίησης, μεταφοράς και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων. Η Enervek αναλαμβάνει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι τα παραπάνω αιτήματα πληρούνται.

8. Πώς μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η Πολιτική Απορρήτου
Η Enervek μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε παράγραφο της πολιτικής απορρήτου χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση τροποποίησης, η τελευταία έκδοση της πολιτικής απορρήτου θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα για να ειδοποιηθούν οι χρήστες. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]. Η συνέχεια της χρήσης των υπηρεσιών της Enervek αποτελεί την αποδοχή της οποιασδήποτε τροποποίησης.

Η Enervek Hellas Ltd είναι ο “υπεύθυνος επεξεργαστής” όλων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, ανησυχίες και αιτήματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Enervek στο email: [email protected].

0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop