Σταθμός φόρτισης 22kW & Εγκατάσταση με επιδότηση

Έξυπνος σταθμός φόρτισης KEBA & Εγκατάσταση

22kwsocketip54balanceprotectionrcdOCPP network

 

Mε επιδότηση: Κινούμαι Ηλεκτρικά*

Ολοκληρωμένη λύση τριφασικού σταθμού φόρτισης με εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία για οικιακή χρήση

✓ Σταθμός φόρτισης KEBA KeContact P30 x-series
Ταχύτητα φόρτισης έως 22 kW. Κατασκευασμένος στην Αυστρία. Συμβατός με όλα τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα εξοπλισμένα με βύσμα φόρτισης τύπου 2 και τύπου 1

✓ Πακέτο εγκατάστασης Recharge HomeΑ Plus
Επιτοίχια εγκατάσταση σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο με πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και νομοθεσίας

✓ Εγγύηση απόκτησης επιδότησης
Η αγορά συνοδεύεται από το πλήρες πακέτο εγγράφων για την επιδότηση του έξυπνου σταθμού φόρτισης

✓ Κατάλληλο για τριφασική και μονοφασική λειτουργία

Λύση εγκατάστασης από τον δικό σας ηλεκτρολόγο, δείτε: Σταθμό Φόρτισης KEBA με επιδότηση

* η εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης επιδοτείται μόνο σε περίπτωση αγοράς ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος και μόνο για ιδιώτες (όχι για εταιρίες)

** οι φωτογραφίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό

Συνολικό ποσό αγοράς πακέτου (προ επιδότησης):

1.895,00 € Γιατί πρέπει να προπληρώσω το επιδοτούμενο ποσό;

Τελική τιμή συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης:

1.395,00 €Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και επιδότηση

Σε απόθεμα

✓ Διαρκής υποστήριξη ✓ Εγγύηση ✓ Service
Σύγκρινέ το

Περιγραφή

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης για επίδομα Κινούμαι Ηλεκτρικά

 

Μετά την αγορά πακέτου (Σταθμός φόρτισης και Εγκατάσταση), σας αποστέλλουμε το Σύνολο Εγγράφων για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης. Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του ενίσχυσης. Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Κινούμαι Ηλεκτρικά

 

1ο στάδιο:

Υποβάλετε την online Αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά του “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)” που αναφέρεται στο ΤΕΥΧΟΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σελίδα 2).

Θα θέλαμε να σας συμβουλέψουμε όταν συμπληρώνετε την αίτηση να επιλέξετε «Αποθήκευση» και στην συνέχεια να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά. (τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και με όγκο αρχείου έως 5 MB). Εν συνεχεία θα επιλέξετε «Αποθήκευση» και «Υποβολή» της αίτησης.

 

2ο στάδιο:

Υποβάλετε τα δικαιολογητικά του “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)” που αναφέρεται στο ΤΕΥΧΟΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σελίδα 4) συν τα παρακάτω δικαιολογητικά για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης:

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο “Δήλωση κατασκευαστή/εισαγωγέα”
  2. Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC
  3. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα παρακάτω:
   1. Δυνατότητα αποδοχής, λήψεις και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v.1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:
    • Διαχείριση ενεργού ισχύος.
    • Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).
    • Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.
    Καθώς και ότι η συσκευή επαναφόρτισης διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
   2. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ή IEC 61851-23, για Mode 4, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο κατά EN ISO/IEC 17025 εργοστάσιο δοκιμών.
  4. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον κατασκευαστή/ εισαγωγέα της συσκευής, για το αληθές και ακριβές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που κατατίθενται.
  5. Απόδειξη αγοράς συσκευής που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης.
  6. Αντίγραφο της συμπληρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης*
  7. Αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2, αρ. 27, v.4710/2020) από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη του σημείου επαναφόρτισης*

   * Τα παραπάνω θα σας σταλούν με email όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 

Σχετικά με την επιδότηση

 

Γιατί πρέπει να προπληρώσω το επιδοτούμενο ποσό; Πώς και πότε εγκρίνεται η επιδότηση;
 • Με τον επιτυχή έλεγχο του αιτήματος σας, γίνεται η έγκριση και ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την εξέλιξη του. Σε περίπτωση ελλείψεων ή αστοχιών θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά και έχετε περιθώριο 15 ημέρες ώστε να γίνει επανέλεγχος.

 

Σχετικά με την εγκατάσταση

 

Η απόσταση από τον ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι το επιθυμητό μέρος εγκατάστασης είναι μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρεται στην περιγραφή του πακέτου εγκατάστασης. Τι πρέπει να κάνω;
 • Μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά του πακέτου εγκατάστασης και θα χρεωθείτε 15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά κάθε επιπλέον μέτρο καλωδίωσης μετά την εγκατάσταση.
Πως θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση;
 • Μετά την αγορά της υπηρεσίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε την ημερομηνία εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης. Συνήθως, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται εντός μιας εβδομάδας μετά την αγορά της υπηρεσίας.
Πόση ωρα διαρκεί η εγκατάσταση;
 • Η διαδικασία εγκατάστασης συνήθως ολοκληρώνεται εντός 5 ωρών.

 

Σχετικά με το σταθμό φόρτισης

 

Μπορώ να εγκαταστήσω τον σταθμό φόρτισης σε εγκατάσταση με μονοφασική παροχή ρεύματος;
 • Ναί. Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να λειτουργεί μονοφασικά.
Ποιο μοντέλο σταθμού φόρτισης περιλαμβάνεται στο πακέτο;
 • Οι προϋποθέσεις της επιδότησης απαιτούν ο σταθμός φόρτισης να υποστηρίζει το πρωτόκολλο OCPP 1.6 που συνήθως χρησιμοποιείται σε εμπορικούς σταθμούς φόρτισης. Ο προσφερόμενος σταθμός είναι ένα ειδικό μοντέλο το οποιο συνδυάζει την απλότητα ενος οικιστικού μοντέλου ενώ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση της επιδότησης.

 

Περιγραφή σταθμού φόρτισης

Κατασκευή
Τύπος
Smart
Αριθμός εξόδων
1
Βύσμα Τύπου 2
Πρίζα φόρτισης
Επιτοίχια εγκατάσταση
Επιδαπέδια εγκατάσταση
Π
Εξωτερική εγκατάσταση
Προστασία IP
IP54
Ηλεκτρικά
Μέγιστη ισχύς φόρτισης
22 kW
Αριθµός φάσεων
3
Ρεύμα
32 A
Τάση
400 V
Συχνότητα
50 Hz
Εσωτερικό RCD
Τύπου B
Λειτουργίες
Ταυτοποίηση χρήστη
Π
LAN
WiFi
SIM κάρτα
Μετρητής κατανάλωσης
Πιστοποίηση MID
Συμβατότητα λογισμικού
Δίκτυα τρίτων μέσω OCPP

Π = προαιρετικό

Εγγύηση: 2 χρόνια

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Προορίζεται για

,

Μέγιστη ταχύτητα

Καλώδιο φόρτισης

Διαχείριση

,

Συνδεσιμότητα

, ,

Μετρητής κατανάλωσης

Ταυτοποίηση

Εξισορρόπηση φορτίου

,

Εσωτερικό RCD

Κατασκευαστής

EAN

9120050711983

Επιδότηση

καταβολή μετά την αγορά, περιλαμβάνεται στην τιμή

Σελίδα υποστήριξης

Υπηρεσίες κοστολόγησης εγκατάστασης

Υπηρεσίες εγκατάστασης

Συχνές Ερωτήσεις

Επικοινωνία