Ο παρών οδηγός παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. Προετοιμασία για την εγκατάσταση
 2. Εγκατάσταση
Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Προετοιμασία για την εγκατάσταση

Σημαντικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην ανοίγετε τον σταθμό φόρτισης

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!
Μετά το άνοιγμα του μπροστινού τμήματος δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος και και το προϊόν τίθεται εκτός εγγύησης.

Απαραίτητα εργαλεία

 • Κατσαβίδι Torx (T20) – για την έκδοση Green Edition
 • Κατσαβίδι Phillips – για την έκδοση παλαιού τύπου (b-series, Anniversary Edition)
 • Ίσιο κατσαβίδι Flat (5,5 mm)

Περιγραφή του σταθμού φόρτισης

 • 1 – Κάλυμμα περιβλήματος
 • 2 – προαιρετικό (a) RFID αναγνώριση
 • 3 – Γραμμή LED
 • 4 – (a) Ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης or (b) Υποδοχή φόρτωσης με κάλυμμα
 • 5 – Βάση καλωδίου φόρτισης (ανάλογα με το μοντέλο)
 • 6 – Οθόνη (προαιρετικά)
Σε περίπτωση της εγκατάστασης σε τοίχο (ενδοτοιχία) ή σε πυλώνα In case of installation on wall with in-wall cable or on a pedestal
 • 1 – Οπές στερέωσης (για εγκατάσταση σε τοίχο ή σε πυλώνα)
 • 2 – M32: Χωνευτά ανοίγματα εισαγωγής καλωδίων (για καλώδιο τροφοδοσίας)
 • 3 – M20: Χωνευτά ανοίγματα εισαγωγής καλωδίων (για καλώδιο ελέγχου ή Ethernet)
Σε περίπτωση της εγκατάστασης σε τοίχο με εξωτερική καλωδίωση.

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε το κάλυμμα

Σημείωμα: το εξωτερικό κάλυμμα του σταθμού φόρτισης μπορεί να φαίνεται διαφορετικό. Η θέση των βιδών μπορεί επίσης να διαφέρει (ανάλογα με το μοντέλο)

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στο κάτω μέρος του καλύμματος
Ανασηκώστε προσεκτικά το κάτω μέρος του καλύμματος (MAXIMUM 1 εκατοστό) προς το μέρος σας και σε συνέχεια σπρώξτε προσεκτικά προς τα πάνω
Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες του καλύμματος του πλαισίου σύνδεσης 1 και αφαιρέστε το κάλυμμα προς τα πάνω

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια επισκόπηση συνδέσεων με ανοιχτό κάλυμμα:

 • DSW2 – διακόπτης DIP (DIP Switches used for configuration)
 • T1 – κουμπί Reset
 • LED – Λυχνία LED κατάστασης
 • Χ3 – Σύνδεση Ethernet2 (RJ45)
 • X4 – Σύνδεση Ethernet1 (LSA – Ακροδέκτες)
 • USB – θύρα USB
 • SIM – υποδοχή κάρτας SIM
 • Dry contact Inputs

Σύνδεση με την παροχή

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος να σπάσει ο ακροδέκτης

 1. Ωθήσετε το ίσιο κατσαβίδι (5,5 mm) όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. Το πάνω μέρος του κατσαβιδιού πρέπει να είναι όσο κάθετο γίνεται – να ακουμπάει το πάνω μέρος του περιβλήματος.
 2. Πιέστε (όχι με πολύ δύναμη) με το κατσαβίδι ευθεία στον ακροδέκτη, μέχρι να ανοίξει πλήρως η επαφή.
 3. Ωθήσετε το καλώδιο σύνδεσης μέσα στο προβλεπόμενο άνοιγμα ακροδέκτη.
 4. Εάν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να μπορείτε να ανοίξετε τον ακροδέκτη του καλωδίου ασκώντας ελαφρά δύναμη στο κατσαβίδι προς τα κάτω. Εάν το κατσαβίδι είναι χαλαρό, τοποθετήστε το ξανά κάθετα.
 5. Αποσύρετε το κατσαβίδι σε ευθεία.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα αυτά για τα υπόλοιπα καλώδια.

Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε το κατσαβίδι υπό γωνία!

Ρύθμιση της μέγιστης ισχύς

Αναλυτικές οδηγίες Ρύθμιση της μέγιστης ισχύς

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να ρυθμίσετε την μέγιστη ισχύς (maximum current):

Παράδειγμα της ρύθμισης στα 32A. Αλλαγή στις θέσεις DS1.6 και DS1.8:

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να τροφοδοτήσετε τον σταθμό φόρτισης και τον ρούτερ. Εάν έχετε αλλάξει τη θέση των Dip Switches στους σταθμούς φόρτισης, θυμηθείτε να κάνετε επανεκκίνηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop