Ο παρόν οδηγός παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. Προετοιμασία για την εγκατάσταση
 2. Εγκατάσταση
Άλλοι σημαντικοί πόροι:

Προετοιμασία για την εγκατάσταση

Σημαντικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην ανοίγετε το σταθμό φόρτισης

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς!
Μετά το άνοιγμα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά σταθμού φόρτισης

 1. RFID αισθητήρας
 2. Ένδειξη LED
 3. Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου
 1. Καλώδιο
 2. RFID αισθητήρας
 3. Ένδειξη LED
 4. Υποδοχή καλωδίου / βύσματος
 • 1 – Mounts (for wall or pedestal installation)
 • 2 – M32 opening for power cable (to be used with provided cable gland of appropriate diameter)
 • 3 – M20 opening for ethernet (UTP) cable (to be used with provided cable gland)

Διαστάσεις

Απαιτούμενα εργαλεία

 • Phillips κατσαβίδι.
 • Επίπεδο κατσαβίδι (flat).
 • Μολύβι ή μαρκαδόρος.
 • Άλεν κλειδί μεγ. 4.
 • Κλειδί μεγ. 8.
 • Phillips κατσαβίδι (dynamometric 1.3 Nm).
 • Πρέσα.
 • Απογυμνωτής καλωδίων.
 • Ψαλίδι ηλεκτρολόγου.
 • Σιλικόνη.
 • Μέτρο and επίπεδο.

For masonry or concrete buildings

 • Σφυρί.
 • Τρυπάνι για ούπες Μ8.

Εγκατάσταση

Προετοιμασία καλωδίου:

 • Κατά την εγκατάσταση καλωδίου 4x6mm2, εγκαταστήστε τα τερματικά στα καλώδια εξόδου με την πρέσα. install the terminals on the input cable wires with the crimping tool.
 • Κατά την εγκατάσταση καλωδίου 5x10mm2, ξεγυμνώστε τα καλώδιο, μην εγκαταστήσετε τα τερματικά

Αφαιρέστε το κάλυμμα κουτιού ακροδεκτών χρησιμοποιώντας ένα Άλεν κλειδί 4:

Προσδιορίστε τις βίδες που συγκρατούν το κουτί ακροδεκτών. Κρατήστε την βίδα στην θέση με το κλειδί 8, μετά χαλάρωσε την με το άλεν κλειδί 4.

Για την βίδα στα αριστερά, το παξιμάδι βρίσκεται πίσω από την βάση του σταθμού φόρτισης.

Σημείωση:

Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε εντελώς τον συνδετήρα, καθώς θα ξανασφιχθεί αργότερα. is not necessary to remove the fastener altogether, as it will be retightened later.

Μην συνεχίσετε τη διαδικασία αν δεν βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εισόδου δεν έχει τάση.

Αφαιρέστε τις 2 διατρητές φλάντζες από το κουτί ακροδεκτών.

Σημείωση:

Τα λαστιχάκια έχουν έναν τυπωμένο κωδικό για την αναγνώριση της διαμέτρου της οπής. Το λαστιχάκι με μία οπή έχουν ένα μονό ψηφίο που προσδιορίζει τη διάμετρο της οπής σε mm. Τα λαστιχάκια πολλαπλών οπών έχουν 2 ψηφία: το πρώτο ψηφίο δηλώνει τον αριθμό των οπών, το δεύτερο ψηφίο ταυτοποιεί τη διάμετρο της οπής (π.χ. 2/6, λαστιχάκι με 2 οπές, με διάμετρο 6 mm).

Σημείωση:

Τα λαστιχάκια πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με τον τύπο εγκατάστασης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εγκατάσταση μονοφασικού JuiceBox με καλώδιο έως 6mm2
Να μη γίνει η εγκατάσταση
Εγκατάσταση τριφασικού JuiceBox με καλώδιο έως 6mm2 Να μη γίνει η εγκατάσταση
Εγκατάσταση μονοφασικού JuiceBox με 10mm2 καλώδιο – Να αντικατασταθεί το 5 με το 6.
– Να αντικατασταθεί το 2/4 με το 2/6.
Εγκατάσταση τριφασικού JuiceBox με 10mm2 καλώδιο– Να αντικατασταθεί το 5 με το 6.
– Να αντικατασταθεί το 4/4 με το 4/6.
Εγκατάσταση τριφασικού JuiceBox σε μονοφασική παροχή με καλώδιο έως 6 mm2– Να αντικατασταθεί το 4/4 με το 2/4.
Εγκατάσταση τριφασικού JuiceBox σε μονοφασική παροχή με 10mm2 καλώδιο– Να αντικατασταθεί το 5 με το 6.
– Να αντικατασταθεί το 4/4 με το 2/6.

Τοποθετήστε τα καλώδια τροφοδοσίας και άλλα καλώδια δικτύου (καλώδια εξωτερικής κεραίας ή καλώδια δικτύου), εάν υπάρχουν, στις κατάλληλες οπές.

Σημείωση:

Μην στερεώνεται/βιδώνετε τη βάση σε αυτό το στάδιο.

Για εσωτερική (εντός τοίχου) καλωδίωση και σε περίπτωση εγκατάστασης σε πυλώνα

Για εξωτερική καλωδίωση

Τοποθετήστε τα καλώδια εισόδου μέσα στις οπές όπως απεικονίζεται παρακάτω:

 • Λαστιχάκι με 1 οπή: καλώδιο γείωσης
 • Λαστιχάκι με 2 ή 4 οπές: αγωγοί (φάση και ουδέτερο). Η θέση των μεμονωμένων αγωγών στο λαστιχάκι δεν υπηρεάζει κάτι. Στην περίπτωση μονοφασικής εγκατάστασης σε λαστιχάκια με 4 οπές θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα πώματα μέσα σε κάθε οπή.

Στερεώστε το κουτί ακροδεκτών στη βάση, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 8 mm για να κρατήσετε το παξιμάδι στη θέση του ενώ ταυτόχρονα σφίγγετε τη βίδα με ένα Άλεν κλειδί 4 mm (δείτε εικόνα παρακάτω).

Τοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ακροδεκτών (x2) με Άλεν κλειδί 4.

Τοποθετήστε τον φερρίτη (παρέχεται με τον εξοπλισμό) γύρω από τα καλώδια τροφοδοσίας στη βάση του κουτιού ακροδεκτών.

Χαλαρώστε τις βίδες των ακροδεκτών στις πλευρές του κουτιού ακροδεκτών (x6). Τοποθετήστε τα καλώδια μέσα στο κουτί ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι κάθε σύρμα κούμπωσε στη θέση του και, στη συνέχεια, σφίξτε την αντίστοιχη βίδα.


ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Μονοφασική
Εγκατάσταση

Τριφασική
Εγκατάσταση
1ΟυδέτεροΟυδέτερο
2ΓείωσηΓείωση
3L1L1
4Δεν χρησιμοποιείταιL2
5Δεν χρησιμοποιείταιL3
6Δεν χρησιμοποιείταιΔεν χρησιμοποιείται
Σημείωση:

Σε περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων με διατομή 10 mm2, ο ηλεκτρολόγος – εγκαταστάτης πρέπει να εισάγει τους αγωγούς με τη δέουσα ακρίβεια, επαληθεύοντας ότι είναι σωστά τακτοποιημένα και τοποθετημένοι, δηλαδή ότι ο χαλκός του καλωδίου εισέρχεται εντελώς μέσα στον ακροδέκτη.

Κάντε ένα τεστ να τραβήξτε τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένα.

Στερεώστε το κουτί ακροδεκτών με το κατσαβίδι Phillips.

Τοποθετήστε τη βάση του σταθμού φόρτιση στην επιθυμητή θέση εγκατάστασης, σε ύψος τουλάχιστον 90 εκατοστά από το πάτωμα και του κάτω άκρου της βάσης σταθμού φόρτισης. Ενώ κρατάτε τη βάση σταθερή, χρησιμοποιήστε τις 4 οπές στερέωσης ως οδηγό για να σημειώσετε τα σημεία που πρέπει να τρυπήσετε στον τοίχο.

Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι 8 mm, ανοίξτε τρύπες βάθους 50 mm στις προηγουμένως επισημασμένες θέσεις στον τοίχο. Τοποθετήστε τα 4 ούπα.

Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις ροδέλες για να τοποθετήσετε τη βάση.

Σηκώστε διακόπτη τροφοδοσίας στον κεντρικό πίνακα. Ελέγξτε ότι η ένδειξη LED του JuiceBox γίνεται σταθερά μοβ μέσα σε δύο λεπτά.

0
  Καλάθι
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop